Vì sao nên sử lý nước

Tổng Hợp 0 Comment 9

Nước ngầm là nguồn nước đươc khai thác từ các tầng địa chất, độ sâu hay nông của dòng nước ngầm khai thác Phụ thuộc vào cấu tạo đại chất của khu vực khai thác. Bên cạnh đó, Lọc nước chất lượng của nước ngầm sau khi khai thác Phụ thuộc vào các thành phần chất khoáng và cấu trúc của các tầng đất đá mà dòng nước thấm qua . Nước ngầm khai thác ở các vùng có tầng địa chất là đá vôi thì độ cứng cà kiềm cao. Nước ngầm khi khai thác ở các vùng địa chất có Granit và cát thì thường có tính acid và rất ít chất khoáng.  Chính Vì đặc tính riêng của nước ngầm được khai thác từ các vùng địa chất khác nhau mà dựa vào đó ta cần phải thiết kế, xây dựng một mạng lưới nuoc cấp phù hợp cho từng loại nước.

tính chất chung của nước ngầm là chưa có oxy, nhưng lại có chứa nhiều loại khí khác như H­2­S, C­­O­2­,… độ đục của nước thấp tại được lọc lắng thông qua các tầng địa chất, nhưng chưa nhiều loại khoáng chất hòa tan, chủ yếu là ma-gie, mangan, canxi, sắt và chưa có các loại vi sinh vật.
Theo các khảo sát nghiên cứu, nguồn dây chuyền sản xuất nước tinh khiết ngầm ở những vùng chủ yếu bị nhiễm sắt và mangan với hàm lượng cao, pH của nước thấp (pH = 4) thì nước khi bơm lên rất trong nhưng hàm lượng sắt trong nước bị oxy hoá khiến nước sẽ chuyển sang màu vàng nếu để một thời gian
mạng lưới xu ly xử lý nước cap  ở trên là bơm nước cần xử lý vào hệ thống xử lý làm thoáng nhằm khử hydrosunfua(H2S), các khí độc hòa tan trong nước, khử cacbondioxit(CO2), nâng pH và hoà tan oxy. Ở hệ thống lọc làm thoáng chưa khí sẽ được thổi vào bằng quạt cấp khí, bên trong dây chuyền lọc này có bố trí lớp vật liệu đệm với bề mặt tiếp xúc cao nhằm tăng cường khả năng hoà tan oxy vào trong nước. Nước trước khi vào hệ thống lọc làm thoáng sẽ được bổ sung thêm NaOH để tạo điều kiện tối ưu cho phản ứng thuỷ phân xảy ra hiệu quả.
Sau đó nước nước thải đi vào bể lắng. tại đây dưới tác dụng của oxy hòa tan và pH phù hợp phản ứng thuỷ phân và kết tủa xảy ra theo sơ đồ sau:
Fe2+ + O2 → Fe3+
Fe3+ + H2O → Fe(OH)3¯
Kết tủa hình thành và lắng xuống đáy bể. Trong quá trình đi xuống các hạt kết  tủa bé sẽ kết dính lại với nhau hình thành các bông cặn lớn, dễ lắng. Phần nước trong thu được bên trên bể lắng chứa các cặn bé không lắng được, đi vào máng thu nước và chảy sang ngăn chứa trung gian.
do bể trung gian hóa chất khử trùng là Canxiclorit hoặc clorin ở dạng dung dịch sẽ được cấp vào bằng bơm định lượng. Các vi sinh vật trong nước dưới tác dụng bất hoại của chất khử trùng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, đảm bảo cho nước sau lọc đạt an toàn sử dụng về mặt vi sinh. Từ  bể trung gian nước sẽ được bơm vào dây chuyền lọc áp lực nhằm loại bỏ phần kết tủa còn lại và các chất lơ lửng nhằm tạo cho nước có độ trong cần thiết. Nước sau lọc sẽ chảy về bể chứa nước sạch. Từ đây mạng lưới cấp nước kiểu điều áp sẽ vận chuyển nước đến nơi sử dụng.
Định kỳ dây chuyền lọc áp usapec lực sẽ được vệ sinh rửa lọc để tách bỏ các kết tủa, cặn lơ lửng bám trên bể mặt lớp vật liệu. Nước rửa bể lọc và bùn thải sẽ được đưa ra sân phơi bùn để tách nước. Cặn rắn sẽ được giữ lại trên lớp vật liệu và cào bỏ định kì. Phần nước tách ra sẽ chảy vào cống chất thải .
Bùn thải khi rửa lọc sẽ được xả ra sân phơi bùn để xử lý . Lượng nước sau khi tách bùn sẽ đưa ra cống nước rác thải . Còn phần bùn sẽ được đem đi lọc cùng chất rác thải rắn của sinh hoạt của khu vực.

Tác giả: locnuocvietan

Author

Leave a comment

Back to Top