Nước ngầm nhiễn độc cần xử lý thế nào

Tổng Hợp 0 Comment 5

Chất lượng xu ly nuoc ngầm nói chung là tốt, ít có trường hợp bị nhiễm bẩn hữu cơ, ở nhiều vùng cĩ thể sử dụng trực tiếp không cần làm sạch. Tuy nhiên, nuoc ngầm thường có tổng khoáng hóa cao, nhiều khi chứa các chất khí hịa tan, cĩ nhiều chất sắt v mangan. Hm lượng sắt dao động từ vài mg/l đến hàng chục mg/l. Ở nhiều vùng có nguồn bị nhiễm mặn hoặc có độ cứng cao.

Một loại nước ngầm tồn tại trong đất (phạm vi từ 1m đến 15m) thực chất là nước mặt, thường được gọi là nuoc ngầm “mạch nông”. Chất lượng lọc nước ngầm mạch nông ở nhiều vùng khá tốt, nhưng nhiều vùng cũng chỉ khá hơn loc nuoc mặt một chút Vì bị ảnh hưởng trực tiếp của nước mặt bị ô nhiễm lớn và thời tiết. Tuy nhiên, bây giờ ở nhiều vùng dân cư nông thôn chỉ dựa vào loại nguồn xu ly nuoc tốt, thuận lợi khi khai thác sử dụng cho các mục đích sinh hoạt, ăn uống.

Chất lượng nuoc ngầm Tùy thuộc vào nguồn gốc của nuoc ngầm, cấu trúc địa tầng của khu vực và chiều sâu địa tầng nơi khai thác loc nuoc . Ở các khu vực được bảo vệ tốt, ít có nguồn rác thải gây nhiễm bẩn, loc nuoc ngầm nói chung được bảo vệ về mặt vệ sinh và chất lượng tương đối ổn định.

Các ion có thể có trong nước ngầm
Thành phần đáng quan tâm trong nước ngầm là các tạp chất hòa tan tại ảnh hưởng của điều kiện địa tầng, thời tiết, nắng mưa, các quá trình phong hóa và sinh hóa trong khu vực.
Ở những vùng có điều kiện phong hóa tốt, có nhiều chất bẩn và lượng mưa lớn thì day chuyen loc nuoc dong binh chất lượng nuoc ngầm dễ bị ô nhiễm hơn Bời vì các chất khoáng hòa tan, các chất hữu cơ, mùn lâu ngày theo nước mưa thấm vào đất. Ngoài ra nước ngầm cũng có thể bị nhiễm bẩn tại tác động của con người. Các chất chất thải của con người và động vật, các chất sinh hoạt, chất thải hóa học, và việc sử dụng phân bón hóa học, v.v…
Tất cả những loại hóa chất đó theo thời gian nó sẽ ngấm vào nguồn xu ly nuoc ngầm vì tác động của con người đã bị ô nghiễm Bởi vậy các hợp chất hữu cơ khó phân hủy, các vi khuẩn gây bệnh, nhất là các hóa chất độc hại như các kim loại nặng, dư lượng thuốc trừ sâu và chưa loại trừ cả chất phóng xạ.

Có rất nhiều phương pháp để lọc lọc nước ngầm, Thuộc vào nhiều yếu tố như nhu cầu cấp nuoc , an toàn sử dụng dùng loc nuoc , đặc điểm của nguồn nước ngầm, các điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế nhiều người mà day chuyen san xuat nuoc tinh khiet Tất cả chúng ta sẽ lụa chọn công nghệ xử lý loc nuoc ngầm sao cho phù hợp.

Tác giả: locnuocvietan

Author

Leave a comment

Back to Top