Hợp quy giấy vệ sinh phù hợp QCVN 09:2015/BCT

Tổng Hợp 0 Comment 6

Các sản phẩm được làm từ giấy tissue ở dạng cuộn hoặc dạng tờ, có thể có màu trắng hoặc các màu khác hoặc có các hình in trang trí, có tính thấm hút và được sử dụng cho mục đích vệ sinh gọi chung là giấy vệ sinh theo quy định kể từ 1/1/2018 bắt buộc phải được công bố trước khi lưu thông

Do đó các doanh nghiệp bắt buộc lưu ý thực hiện Hợp quy giấy vệ sinh phù hợp QCVN 09:2015/BCT tránh bị xử phạt

cong-bo-hop-quy-khan-giay

Hợp quy giấy vệ sinh phù hợp QCVN 09:2015/BCT

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, gia công, nhập khẩu, phân phối sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh, giấy tissue tiêu thụ trên thị trường Việt Nam; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan cần nêu lưu ý quy định Công bố hợp quy khăn giấy và giấy vệ sinh này và thực hiện đúng quy định

Thành phẩm sau khi đánh giá theo phương thức 5 hoặc phương thức 7 nêu tại Điều 5 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đáp ứng các Yêu cầu đối với nguyên vật liệu, yêu cầu về sản phẩm quy định rõ trong QCVN 09:2015/BCT thì sẽ được chứng nhận hợp quy theo trình tự quy định tại Mục II Chương II Thông tư số 48/2011/TT-BCT, sau đó đơn vị bạn sẽ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ công bố hợp quy  tại các cơ quan quản lý có thẩm quyền theo quy định của Bộ Công Thương.

Việc thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue phải thực hiện tại các phòng thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định

Đây là việc làm bắt buộc theo Thông tư 33/2016/TT-BCT, để được hiểu rõ hơn và tư vấn chi tiết hơn về thủ tục, quy trình Hợp quy giấy vệ sinh các bạn hãy truy cập link sau

Link nguồn: https://hopquysanpham.com/cong-bo-hop-quy-khan-giay/

Công bố hợp quy khăn giấy và giấy vệ sinh

 

Tác giả: vanthangit17

Author

Leave a comment

Back to Top